Grup Merkez Hasar (GMH) konusunda uzman ve deneyimli kadrosu ile Hasar Yönetimi ve Danışmanlık Hizmetlerinde ülkemizde önemli ölçüde eksikliği hissedilen bir alanda faaliyet göstermektedir.
GMH sigortalı yaşamın etkin olarak yaygınlaşmaya başladığı ülkemizde sigorta kapsamında oluşan her türlü zararın (Bedeni ve maddi zararlar) ortadan kaldırılması maksadı ile kurulmuştur. Türkiye’de mukim sigorta şirketleri, Türkiye Motorlu Taşıtlar Bürosu (Yabancı plakalı araç kazaları), Güvence Hesabı nezdinde oluşabilecek hak kayıplarını gerekli bilgilendirmelerin yapılması suretiyle mağdur lehinde çözümüne katkı sağlamak amacıyla aşağıda belirtilen konularda Danışmanlık hizmeti sunmaya devam etmektedir.
a. BİLGİLENDİRME: Oluşan hasarlar neticesinde Sigorta Şirketleri nezdinde talep edilebilecek tazminatlar hakkında genel bilgilendirme yapacak ve çözümler önerecektir. Bu kapsamda olmak üzere, eldeki bilgi ve belgeler doğrultusunda tazminat sorumlusu gerçek kişi/kişiler ile sigorta şirketi/şirketleri belirlenecektir.
b. SİGORTACILIK HAKKINDA BİLGİ: Günümüz şartlarında birçok sigorta çeşidi bulunmaktadır. Bunların birçoğu zorunlu sigorta niteliğini haizken bir kısmı da şahıslara özel, ihtiyari sigortalardır. Sigorta yaptıranların çoğu yaşadıkları mağduriyet sonucu sigortalarından elde edebilecekleri haklarını bilmemektedirler. GMH, iş sahibine meydana gelmiş olan kaza nedeniyle sigortacılık mevzuatı kapsamında doğmuş ve doğabilecek tazminat alacağına yönelik hakları ve bu alacağın tahsili sürecinin nasıl yürütülebileceği konusunda bilgi verip danışmanlık yapacaktır.
c. YAPILACAK İŞLEMLER: Mağdur ile birlikte, gerektiğinde resmi evrakların (Adli evraklar ve Tedavi evrakları) temini yapılarak, sigorta şirketlerine müracaat yazısı ile yönlendirilmesi sağlanacaktır. Dosya açılmasını takiben, yaralanmalı kazalar ve vefat dosyaları için Erişkinler İçin Engelli Sağlık Kurulu Raporunun alınması ve Vefat evraklarının tamamlanması hususlarında hizmet sunacaktır.
d. KUSUR ORANI TESPİTİ: Kazaya karışan tarafların kusur incelemesi yapılarak Trafik Kazası Tespit Tutanağı’nda veya adli dosyada yer alan kusura ilişkin bilirkişi raporunda itiraz edilmesi gereken hatalı kusur tespitleri var ise bunlara uzman görüşü desteği ile itiraz edilmesi hususunda danışmanlık verecektir.
e. MALULİYET ORANI TESPİTİ: Kazada yaralanmış olan mağdurun tedavi süreci bittikten sonra yetkili kılınan hastaneler ve adli tıp kurumuna müracaat ile heyet çalışmalarının yapılmasını ve kişinin sağlık durumuna uygun raporların mağdurun işbirliği ile temin edilmesini sağlayacaktır.
f. AKTÜER HESAPLANMASI: Meydana gelen zararın tam olarak karşılanmasının sağlanması maksadıyla, mağdurun yaşı, geliri, konum ve kusuru gibi maluliyet oranını etkileyen tüm faktörler göz önünde bulundurularak aktüer hesaplaması yapılarak mağdur bilgilendirilecektir.
g. EVRAKLARIN TAMAMLANMASI: Sürecin son kısmında sigorta şirketinin talep edeceği eksik evrak var ise mağdur ile birlikte temin edilerek sigorta şirketine ulaştırılması sağlanacaktır.
h. TAZMİNAT TUTARI DEĞERLENDİRMESİ: Sigorta şirketleri gönderilen evraklara göre yapılacak değerlendirme ve hesaplama neticesinde mağdura e-mail ya da telefon ile tazminat tutarını önerir ve ibra edilmesini ister. Ödenecek tazminat miktarı daha önce yapılan aktüer rakamı ile uygun ise ibra edilerek alınması önerilecek, uygun değil ise revize edilmesi tavsiye edilecektir.

temsilciliklerimiz

Yönetim Kurulu Başkanı, İbrahim Türkeş KOCABEY'in Mesajı

Saygıdeğer Vatandaşlarımız;
Acısıyla tatlısıyla zor geçen bir yılı geride bırakıyoruz.
GMH olarak 2020 yılında da çok çalıştık. Olumsuz şartlar bizleri yıldırmadı. Aynı kararlılıkla, DOĞRULUK, DÜRÜSTLÜK ve GÜVEN prensiplerimiz ışığında yolumuza devam ediyoruz. İnşallah daha güzel günlerde de, tüm ekibimizle tek yürek olarak çalışmaya devam edeceğiz.
GMH olarak 2021 yılında da faaliyetlerimizi aynı kararlılıkla yerine getirme gayreti içerisinde olacağımızın bilinmesini bilgilerinize sunar, içerisinde bulunduğumuz pandemi döneminin bir an önce bitmesini ve 2021 yılının tüm dünyaya ve ülkemize önce sağlık, barış ve huzur getirmesini temenni eder, saygılarımı sunarım.

RSS TRAFİK KAZALARI
 • 30 Haziran 2022 Akşam Haberleri Haziran 30, 2022
 • 30 Haziran 2022 Sabah Haberleri Haziran 30, 2022
 • 29 Haziran 2022 Akşam Haberleri Haziran 29, 2022
 • 29 Haziran 2022 Sabah Haberleri Haziran 29, 2022
 • 28 Haziran 2022 Akşam Haberleri Haziran 28, 2022
 • 28 Haziran 2022 Sabah Haberleri Haziran 28, 2022
 • 27 Haziran 2022 Akşam Haberleri Haziran 27, 2022
 • 27 Haziran 2022 Sabah Haberleri Haziran 27, 2022
 • 26 Haziran 2022 Hafta Sonu Haberleri Haziran 26, 2022
 • 25 Haziran 2022 Hafta Sonu Haberleri Haziran 25, 2022
 • 24 Haziran 2022 Akşam Haberleri Haziran 24, 2022
 • 24 Haziran 2022 Sabah Haberleri Haziran 24, 2022
 • 23 Haziran 2022 Akşam Haberleri Haziran 23, 2022
 • 23 Haziran 2022 Sabah Haberleri Haziran 23, 2022
 • 22 Haziran 2022 Akşam Haberleri Haziran 22, 2022