Misyonumuz

Ülkemizde sigortalı yaşamın yaygınlaştırılması kişi ve kurumlara ait her türlü değerin (Can, mal, eşya ) sigorta kapsamına alınması konusunda Sigorta Danışmanlığı yapmak ve bu konuda ülkemizde yaşayan insanları ve mal değerlerinin sigorta kapsamına alınmasında katkıda bulunmak,

  • Trafik kazalarının önlenmesine yönelik her türlü girişimi desteklemek. Kazaların azaltılması yönünde Sivil Toplum Örgütleri ile işbirliği yapmak,
  • Kaza Sigortası, Deprem Sigortası, Yangın Sigortası, Nakliyat Sigortası, İşyeri Sigortası kapsamında oluşan her türlü zararın tasfiyesi sürecinde danışmanlık hizmeti vererek bu konuda ortaya çıkan tecrübelerin ilgili kuruluşlar ile paylaşılmasını sağlamak,
  • Trafik kazaları sonucunda hayatını kaybeden veya sakat kalan, özellikle sosyal güvencesi bulunmayan yurttaşlarımıza; imkânlarımız ölçüsünde yaşamsal ihtiyaçların karşılanması konusunda destek sağlamak, bu gibi konularla ilgili olarak faaliyet gösteren vakıf, dernek, v.b. yardım kuruluşlarını yönlendirmek,
  • Sigorta kapsamında oluşan her türlü zararın ortadan kaldırılması maksadıyla hasar tasfiyesi sürecinde danışmanlık işlemlerini üstlenmek temel görevlerimizdendir.

Vizyonumuz

  • Grup Merkez Hasar (GMH) sigorta kapsamında (Deprem, Yangın, İş Yeri, Kasko, Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (Trafik), Tarım Sigortası, Hırsızlık Sigortası, Kredi Sigortası, Mesleki Sorumluluk Sigortası, Taşımacılık Sigortası, v.b.) oluşan zararların tasfiyesi sürecinde mağdur olan şahıslara danışmanlık hizmeti sunmayı,
  • Tüm Türkiye’ye yayılmış örgütlü yapısı ile özellikle trafik kazalarında zarar gören insanlarımıza; ilgili sigorta şirketlerinden veya Güvence Hesabından ayrıca yabancı plakalı araçların karışmış olduğu kazalarda Türkiye Motorlu Taşıtlar Bürosundan alınacak tazminatlar hakkında danışmanlık hizmetleri ile destek sağlamayı, hak ettikleri değerlerin sağlanması konusunda öncülük etmeyi, uzman personeli ile şirket prensipleri doğrultusunda çözüm üreten bir kuruluş olarak kaliteli hizmet sunmayı,
  • Topluma ve çevreye saygılı olmayı, hizmet kalitesini sürekli artırmayı, kaza olayları sonucunda zarar gören yurttaşlarımıza her türlü desteği sağlamayı gaye edinmiştir.

temsilciliklerimiz

Yönetim Kurulu Başkanı, İbrahim Türkeş KOCABEY'in Mesajı

Saygıdeğer Vatandaşlarımız;
Acısıyla, tatlısıyla bir yılı daha geride bırakıyoruz.
GMH olarak 2019 yılında da çok çalıştık. Hep iyi sonuçlar için emek verdik. Tüm ekibimizle tek yürek olduk. Her gün artan sorumluluklarımızı sevgiyle karşıladık. Bunların sonucunda da 2019 LİDER MARKA ÖDÜLÜ’ne layık görüldük.
GMH olarak 2020 yılında da faaliyetlerimizi artan bir kararlılıkla yerine getirme gayreti içerisinde olacağımızın bilinmesini, mağdur odaklı çalışmalarımızın bizden hizmet alan tüm vatandaşlarımıza kusursuz hizmet anlayışı ile yansıtılmaya devam edileceğini bilgilerinize sunar, 2020 yılının tüm dünyaya ve ülkeye barış ve huzur getirmesini, ayrıca bizimle gönül dostluğu kurmuş olan tüm vatandaşlarımıza sağlık, başarı ve esenlikler getirmesini diler, saygılar sunarım.

KAPAT